ข้อมูลกิจกรรม บันเทิงธรรม

บันเทิงธรรม

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13132 เด็กชายคณิน นิลไสล มัธยม3/5                                        
2 12396 นางสาวกันต์กณิษฐ์ มุกดา มัธยม6/5                                        
3 12609 นางสาวสุมิตตรา คำหมอน มัธยม6/5