ข้อมูลกิจกรรม พระเครื่อง

พระเครื่อง

ที่ปรึกษา:ตชาชาต ฝอยวารี         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 12740 นายธนกฤต เปรมประโยชน์ มัธยม4/3                                        
2 12835 เด็กชายวรากร ชิดทอง มัธยม4/3                                        
3 12678 นายกฤษดา กระพันธ์เขียว มัธยม4/6                                        
4 12706 นายเจริญธนวัช ผ่องสนาม มัธยม4/6                                        
5 12727 นายณัฐพงษ์ ประชามอญ มัธยม4/6                                        
6 12759 นายนครินทร์ อ้นเวียง มัธยม4/6                                        
7 12813 นายภาณุวัตร วิเศษชาติ มัธยม4/6                                        
8 12852 นายสรศักดิ์ โชคบัณฑิต มัธยม4/6                                        
9 12871 นายสุทโท มุ่งสมัคร มัธยม4/6                                        
10 12899 นายอรรถพล ลีบ้านลาด มัธยม4/6                                        
11 13860 นายศราวุฒิ ภิญโญภาพ มัธยม4/6                                        
12 12853 นายสรายุทธ ผานาค มัธยม4/6