ข้อมูลกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง2562

เครื่องบินพลังยาง2562

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา   วิสาขะ เยือกเย็น      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13746 เด็กชายกิตติ เขี่ยงถุ่ง มัธยม1/6                                        
2 13753 เด็กชายภาณุพงษ์ ธงมา มัธยม1/6