ข้อมูลกิจกรรม ตัดต่อวีดีโอ

ตัดต่อวีดีโอ

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13140 เด็กชายพีรวัฒน์ แก้วสีแดง มัธยม3/5                                        
2 13170 เด็กชายกรเวก ตรีพัฒน์ มัธยม3/7                                        
3 13177 เด็กชายธนภูมิ หนูปี มัธยม3/6                                        
4 13213 เด็กชายณัฐเศรษฐ์ วิชาเกวียน มัธยม3/7                                        
5 13215 เด็กชายตะวัน จันทร์ชัย มัธยม3/7                                        
6 13217 เด็กชายนรากร ผลมาตย์ มัธยม3/3                                        
7 13218 เด็กชายภูรินท์ สมตัว มัธยม3/3                                        
8 13247 เด็กหญิงสกุลรัตน์ พงษ์สระพัง มัธยม3/7                                        
9 13539 เด็กชายพีระพล ศรีลางค์ มัธยม3/6