ข้อมูลกิจกรรม สนุกกับรูบิก

สนุกกับรูบิก

ที่ปรึกษา:ประพันธ์ วิชาเกวียน         
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13353 เด็กชายจักรพงศ์ บุญป้อง มัธยม3/6                                        
2 13356 เด็กชายตรีเทพ ชำนาญไพร มัธยม3/6                                        
3 13361 เด็กชายประกฤษฎิ์ อย่างสวย มัธยม3/6                                        
4 13367 เด็กชายอนาวิล หงษาชุม มัธยม3/6                                        
5 13783 เด็กชายกิตตินันท์ แก้วทุย มัธยม2/7                                        
6 13788 เด็กชายเตโช โหลภักดี มัธยม2/7                                        
7 13793 เด็กชายปกรณ์เกียรติ เกตุภู มัธยม2/7                                        
8 13799 เด็กชายวสิษฐ์พล สังฆจันทร์ มัธยม2/7                                        
9 13802 เด็กชายอภิรักษ์ ภิญโญโชค มัธยม2/7