ข้อมูลกิจกรรม เครื่องบินพลังยาง622

เครื่องบินพลังยาง622

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา   วิสาขะ เยือกเย็น      
ลำดับ รหัส ชื่อ - นามสกุล ระดับชั้น                                        
1 13712 เด็กชายปกรณ์ ปัดชาเขียว มัธยม2/5                                        
2 13748 เด็กชายธนากร พิมพ์โนนทอง มัธยม2/6                                        
3 13750 เด็กชายธีรชัย ประจำเมือง มัธยม2/6                                        
4 13753 เด็กชายภาณุพงษ์ ธงมา มัธยม2/6                                        
5 13754 เด็กชายภูธเนศ แน่นอุดร มัธยม2/6                                        
6 13760 เด็กชายศตายุ ชำนาญ มัธยม2/6                                        
7 13761 เด็กชายศักรินทร์ ชำนาญพล มัธยม2/6                                        
8 13763 เด็กชายสุวรรณภูมิ จันทร์เรืองศรี มัธยม2/6                                        
9 13764 เด็กชายหัสดินทร์ เคี่ยมคม มัธยม2/6