ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00
สิ่งก่อสร้างที่มีความยิ่งใหญ่​ และโดดเด่นที่สุดในโลกซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกัน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง​ 332
สมัครแล้ว:35 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:ธัญญรัตน์ เคนจอหอ

คิดเลขเร็ว(จันทร์)
นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคิดคำนวณ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องMathstation
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ผ่านเกมออนไลน์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง327
สมัครแล้ว:46 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห ภัสนียา มารอด

1.นักเรียนรู้จักใช้ วาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) วาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ 2.นักเรียนมีผลงานบนวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) 3.นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือวาดภาพและโปรแกรมวาดภาพต่างของวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) นักเรียนมีทักษะการใช้มือวาดภาพบนวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application)
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 336
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วีระยุทธ โพธิ์ศรี ธิติมา ทองสนิท

ทำดอกไม้จากLottery
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab7
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา ปัทมวรรณ ปัตตะเน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้เกมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและฝึกทักษะกระบวนการคิด
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: อาคารโดมหน้าเสาธง
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ชลวัฒน์ เมฆหมอก

ดูแลความสวย สุขภาพ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 223
สมัครแล้ว:36 คน
รับได้ทั้งหมด 35 คน

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส

การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง​337
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ธนัชพร กิติคุณ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:42 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์ พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

โยคะ(จันทร์)
โยคะพื่อสุขภาพ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab2 อาคสรวิทย์ฯ
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:นิศา รู้จัก


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 328
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ประพันธ์ วิชาเกวียน

สามารถเล่นกีฬ่นกน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องฟิตเนต
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 15 คน

ที่ปรึกษา:สิงหะ ปิ่นวิเศษ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายธานี ปิยวรากร
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายณัฐวุฒิ นาคคำ
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:นัฐวุฒิ นาคคำ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายพัชรากร ธรรมวงษา
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนับเป็นปัญหาสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อฝึกการอ่านออกเสียง
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พิลัยวรรณ นิลผาพงษ์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายพัชรพงษ์ ช่องงาม
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องงาม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางวีระดา นาอุดม
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ
สมัครแล้ว:8 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางเกษรภรณ์ วันสุทะ
สมัครแล้ว:11 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ

Relax Science(จันทร์)

คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวิสาขะ เยือกเย็น
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิสาขะ เยือกเย็น


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางภัทรปภา ส้มจีน
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวณัฐชยา สำราญทิพย์
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายตชาชาต ฝอยวารี
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ตชาชาต ฝอยวารี


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องโสตฯ
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

เรียนรู้สุภาษิต
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 226
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

เรียนรู้ภาษาอยาางเพลิดเพลิน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: หลังห้องกิจการ
สมัครแล้ว:32 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:

นักเรียนมีสไนึกรักโรงเรียน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: โดมเล็กหน้าตึกวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 15 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา วิสาขะ เยือกเย็น


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab 5
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ไอรดา ทองมากุล

DIY ชิวๆ(จันทร์)
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการในการเกิดทักษะ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 224
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการในการเกิดทักษะ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 224
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

Smart devices for learning(จันทร์)
การใช้ smart devices เำื่อการเรียนรู้
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องนาฏศิลป์
สมัครแล้ว:38 คน
รับได้ทั้งหมด 38 คน

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา พรนภา ผาจ้ำ

A-math(จันทร์)
ฝึกการแก้ปัญาทางคณิตศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องmath station
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วาสนา ประภาษี


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: แลป4
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องวิชาการ
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต

Utuber(จันทร์)
มีความคิดสร้างสรรค์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 231
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ภรนรา เชื้อสีดา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:อังศุมิณย์ พรหมรินทร์ เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

การจัดรูปแบบวงโยธวาทิต การเดินแถว การฝึกทักษะต่างๆของเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบ เป็นต้น และจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับวงโยธวาทิต
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องดนตรีสากล
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ เบญจมาภรณ์ พรมดวงสี

ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องโปงลาง
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วัฒนา ขำเครือ

การทดลองและเรียนรู้กับกระบวนทางวิทยาศาสตร์ผ่านการทดลอง
คาบ: 8 - 9
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab7
สมัครแล้ว:42 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์ วีระพงษ์ ศรีโยธี

การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง​337
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ธนัชพร กิติคุณ นิศา รู้จัก


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 328
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:38 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์ ไอรดา ทองมากุล

เป็นการนำเทคนิคในการสร้างสรรค๋งานศิลป์อย่างหลากหลาย​ มีการนำวัสดุอุปกรณช์มาประยุกต์ให้ผู้เรียนได้ร่วมคิดร่วมทำอย่างมีความสุข
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: หอศิลป์
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางขวัญจิตร ดีหามแห
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ขวัญจิตร ดีหามแห


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายพัชรากร ธรรมวงษา
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวรวุฒิ คุณประทุม
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วรวุฒิ คุณประทุม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายพัชรพงษ์ ช่องาม
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องงาม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวศศิธร เจนจิตร
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศศิธร เจนจิตร


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวา
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา

English is fun(อังคาร)

คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 232
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางวีระดา นาอุดม
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาววิยะนุช แก้วตา
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวภัทรปภา ส้มจีน
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวณัฐชยา สำราญทิพย์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์

Relax Science(อังคาร)

คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวิสาขะ เยือกเย็น
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิสาขะ เยือกเย็น


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวธิติมา ทองสนิท
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธิติมา ทองสนิท


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวิฑูรย์ ตะติฉิม
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม

คำคม เอแม็ท(อังคาร)
เหมฝึกทักษะภาษาไทยและคณิตศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง225
สมัครแล้ว:13 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์ ขวัญจิตร ดีหามแห

ถ่ายภาพ,ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องโสตฯ
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

เรียนรู้เกี่ยวกับวรรณคดีของไทยและภาษาอังกฤษ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ปะรำพิธี
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา: วรวุฒิ คุณประทุม

ดูแลความสวย สุขภาพ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 223
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส วิภา พุทธา

นาฏศิลป์(อังคาร)
เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนตระหนักและเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องนาฏศิลป์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ

พัฒนากระบวนการคิดวิเคราะห์โดยผ่านการศึกษาหลักฐานทางประวัติศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 333
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ธณภร ชัยมงคล

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นของไทยในอดีตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อันใกล้จะสูญหาย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: โดมหน้าอาคารวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:17 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

การเรียนรู้ในสิ่งที่สงสัย หรืออยากรู้ผ่านการสืบค้นและค้นคว้าผ่านทักษะการตัดต่อหนังสั้นด้วยแอปจากโทรศัพท์มือถือ ทำเป็นผลงานที่สร้างสรค์
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 333
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:ธณภร ชัยมงคล เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

ทำดอกไม้จากLottery
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab7
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา ปัทมวรรณ ปัตตะเน

การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านผลงานทางศิลปะ
คาบ: 7 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab1
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง324
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ปนัดดา ปิยะวรากร ธานี ปิยะวรากร

เรียนรู้เกี่ยวกับวัฒนธรรมการละเล่นของไทยในอดีตที่มีอยู่อย่างหลากหลาย อันใกล้จะสูญหาย ให้คงอยู่คู่ชาติไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: โดมหน้าอาคารวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

เพื่อปลูกฝั่งให้นักเรียนเห็นคุณค่าของศิลปวัฒนธรรมไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องนาฏศิลป์
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นายปรเมศวร์ ฦาชา
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พิลัยวรรณ นิลผาพงษ์


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวรวุฒิ คุณประทุม
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วรวุฒิ คุณประทุม


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวศศิธร เจนจิตร
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศศิธร เจนจิตร

English is fun(พุธ)

คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: 232
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นางปวีร์ทิชา บ่วงนาวา
สมัครแล้ว:14 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา

คำคม(พุธ)
เสริมทักษะทางภาษาไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง225
สมัครแล้ว:29 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์ พิลัยวรรณ นิลผาพงษ์


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา

การสร้างสรรค์อาหารว่างง่ายๆในชีวิตประจำวัน
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง224
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิภา พุทธา เบญจมาภรณ์ พรมดวงสี


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: วิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน

นำสิ่งของหรือวัสดุเหลือใช้รอบๆตัวเรามาออกแบบและสร้างสิ่งประดิษฐ์หรือชิ้นงานขึ้นมาใหม่
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง323
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์

เป็นเรียนรู้วิทยาศาสตร์ผ่านการทดลองวิทยาศาสตร์อย่างง่าย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab7
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ภาวดี วิจิตรจันทร์ กรวิกา โคตรโสภา วีระพงษ์ ศรีโยธี

คำคม(พฤหัส)
เสริมทักษะทางภาษาไทย
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง225
สมัครแล้ว:19 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์

ออกแบบเกม เล่นเกมสร้างรายได้
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 223
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ

ดนตรีไทย(พฤหัส)

คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง327
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เพียงนภา กิติ

การใึกทักษะการเข้าจังหวะโดยใช้เสียงเพลง
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง331
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ธิติมา ทองสนิท ธณภร ชัยมงคล

เพือให้นักเรียนเลือกรับประทานอาหารให้ถูกต้องตามหลักโภชนาการ
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: 235
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องงาม

นักเรียนมีความรู้สึกรักในสถาบันมากยิ่งขึ้น
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: 321
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ธานี ปิยะวรากร
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร

The Adventure times(พฤหัส)
กิจกรรมการผจญภัย การใช้ชีวิต ตามธรรมชาติทักษะชีวิต การเอาตัวรอบในป่า การดูแลสิ่งแวดล้อม
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ลานกิจกรรมข้างหมวดพลศึกษา
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:สุธี โคตรศรี


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ปรเมศวร์ ฦาชา
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ศริตยา ชนะภู
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: พัชรากร ธรรมวงษา
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา
สมัครแล้ว:8 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: สุววิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: วีระดา นาอุดม
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: กวินชิตา ถือสมบัติ
สมัครแล้ว:2 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: นิศา รู้จัก
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:นิศา รู้จัก


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: สรศักดิร์ เดชโนนสังข์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์


คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม: เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

Stream management(ศุกร์)
Some-Ó Streamers
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Com3
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา ภูริทัตน์ มีเงิน

คำคม(ศุกร์)
เกมฝึกทักษะภาษาไทย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง225
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:วิชชุฎา คำนนท์ ขวัญจิตร ดีหามแห