กิจกรรมชุมนุม

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00
คิดคอนเท้น
คาบ: 9 - 9
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องคอม1
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 10 คน

ที่ปรึกษา:ครูใหม่ กู้วิชา ครูใหม่(ทดสอบบทเรียนออนไลน์)

พัฒนาทักษะทางดนตรีไทย วัฒนธรรมไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยของชาติ พร้อมทั้งเป็นทักษะพิเศษประจำตนได้อีกด้วย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ​ รับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเป็นลูกเสือระดับชั้นม.4เท่านั้น
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: สนามกีฬา
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องโปงลาง,ห้องนาฏศิลป์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: แลป4
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ในทรัพยากรความรู้ที่ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อังศุมิณย์ พรหมรินทร์ ธนัชพร กิติคุณ

English online(พุธ)
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะในการสื่อสาร
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:

Kid bright(พุธ)

คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องดนตรีสากล
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ อนุชา ทวีสินธ์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องดนตรีสากล
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ

photo portrait(พฤหัส)
Practice taking basic pictures
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:24 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง สุธากรณ์ ชาติเสนา

English online(พฤหัส)
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะในการสื่อสาร
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:

ประดิษฐ์ของชำรวยในงานพิธีต่างๆ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:16 คน
รับได้ทั้งหมด 120 คน

ที่ปรึกษา:ประพันธ์ วิชาเกวียน ธานี ปิยะวรากร สรศักดิ์ เดชโนนสังข์

DIY(พฤหัส)
สร้างสรรค์ผลงาน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:อำภร วิชาเกวียน เพียงนภา กิติ

ฝึกนักเรียนให้มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:51 คน
รับได้ทั้งหมด 59 คน

ที่ปรึกษา:วีระพงษ์ ศรีโยธี

มีความรู้พื้นฐานการเล่นกีฬาเปตอง
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา

1.เพื่อให้นักเรียนสามารถสร้างและผลิตหนังสั้นคุณธรรมได้ 2.นักเรียนสามารถรู้และเข้าใจขั้นตอนการผลิตหนังสั้นได้ 3.นักเรียนมีทักษะในการสร้างหนังสั้นและสามารตัดต่อหนังสั้นโดยใช้โปรแกรมได้
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วีระยุทธ โพธิ์ศรี

Kid Bright(พฤหัส)
การเขียนโปรแกรมสั่งงานบอร์ด kid Bright
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:6 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข

เรียนรู้ลักษณะและประโชยน์ดอกไม้พร้อมทั้งการลำลองดอกไม้ชนิดต่างๆ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:21 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา

สภานักเรียน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ภูริทัตน์ มีเงิน

การเรียนภาษาอังกฤษทั้งสี่ทักษะผ่านการดูภาพยนตร์ทำให้ได้ฝึกการใช้ภาษา
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:21 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปวีร์ทิชา บ่วงนาวา

เรียนรู้เกี่ยวกับการคัดลายมือและอักษรไทย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:วิภา พุทธา สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

การคิดเลขเร็วโดยใช้ทักษะทางคณิตศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:28 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี

ปลูกฝังหลักคุณธรรมจริยธรรม
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วิฑูรย์ ตะติฉิม

To be number one(พฤหัส)
ร้อง เต้น เล่น สุขภาพดีเป็นหนึ่งไม่พึ่งยาเสพติด
คาบ: 7 - 7
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:14 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส

ร้องเพลงคุณธรรม
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:ธัญญรัตน์ เคนจอหอ วรวิทย์ บ่วงนาวา

ฝึกพูดภาษาอังกฤษแนะนำสถานที่ท่องเที่ยวในท้องถิ่น
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:11 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:

เพื่อกระตุ้นให้เกิดความสนใจ และเป็นการให้ความรู้พื้นฐานวิชาฟิสิกส์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:21 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา เทือกพุดซา

นักเรียนสามารถเล่นดนตรีพื้นบ้านอีสานโปงลางได้อย่างน้อย1 ชิ้นและเป็นผู้รักษาวัฒนธรรมอีสานพื้นบ้านได้และสืบทอดวัฒนธรรมท้องถิ่นอีสาน
คาบ: 7 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:31 คน
รับได้ทั้งหมด 70 คน

ที่ปรึกษา: พรนภา ผาจ้ำ

ห้องสมุด(พฤหัส)
ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ในทรัพยากรความรู้ที่ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:49 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อังศุมิณย์ พรหมรินทร์ ธนัชพร กิติคุณ

เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะการเล่นกีฒาฟุตบอลฟุตซอลอย่างถูกวิธี
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ปรเมศวร์ ฦๅชา

ฝึกทักษะการเกษตร
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:29 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:สมบูรณ์ โลนะลุน

เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาเรื่องราวประวัติศาตร์ได้ง่ายยิ่งขึ้น
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:23 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

สร้างหนังสืออิเล็กทรอนิก
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:ณัฏฐนันท์ กาญจนสุวรรณ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:48 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:

เพื่ออนุรักษ์ศิลปะและวัฒนธรรมไทย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:12 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ตชาชาต ฝอยวารี

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น และการจำแนกเวชภัณฑ์ยา
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:29 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ขวัญจิตร ดีหามแห

ถ่ายภาพเเละดูและระบบเครื่องเสียง
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้หลักการทำเครื่องบินทางวิทยาศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:3 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา: วิสาขะ เยือกเย็น(ย้าย)

เสริมมสวย(พฤหัส)
เพื่อเป็นการฝึกทักษะอาชีพ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:รัชดาภา ผลทับทิม

การเจริญอานาปานสติ นั่งสมาธิ ศึกษาคำสอนของพระศาสดา การใช้ชีวิตประจำวัน การย้อนมาดูตัวเอง
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:4 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:

ยกน้ำหนัก(พฤหัส)
เสริมสร้างกล้ามเนื้อ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สิงหะ ปิ่นวิเศษ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:ธนันท์ลดา ชาติขยัน