กิจกรรมชุมนุม

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00
พัฒนาทักษะทางดนตรีไทย วัฒนธรรมไทย เพื่ออนุรักษ์ความเป็นไทยของชาติ พร้อมทั้งเป็นทักษะพิเศษประจำตนได้อีกด้วย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพล เจริญบุตร ฤทธิชัย มาปัสสาเดชากุล

กิจกรรมลูกเสือวิสามัญ​ รับนักเรียนที่สนใจสมัครเข้าเป็นลูกเสือระดับชั้นม.4เท่านั้น
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: สนามกีฬา
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธีธัช กิติคุณ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องโปงลาง,ห้องนาฏศิลป์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:พรนภา ผาจ้ำ วัฒนา ขำเครือ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: แลป4
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา

ส่งเสริมและพัฒนาผู้เรียนให้เกิดความสนใจต่อการเรียนรู้ในทรัพยากรความรู้ที่ห้องสมุดให้เป็นแหล่งเรียนรู้เสริมที่นอกเหนือจากวิชาที่เรียน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อังศุมิณย์ พรหมรินทร์ ธนัชพร กิติคุณ

English online(พุธ)
เพื่อให้นักเรียนได้ฝึกใช้ทักษะในการสื่อสาร
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ศริตยา ชนะภู

Kid bright(พุธ)

คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องดนตรีสากล
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ อนุชา ทวีสินธ์