กิจกรรมชุมนุม

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-05-16 00:00:00 ไปจนถึง 2019-05-27 16:30:00
โฮมรูม(จันทร์)

คาบ: 10 - 10
สมัครแล้ว:29 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ปรัชญา ยาตาแสง