กิจกรรมชุมนุม

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00
ว22207(พุธ)
การออกแบบสร้างสรรค์ชิ้นงาน
คาบ: 4 - 4
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:21 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:องค์อาจ บำรุงสุข