ระบบเลือกกิจกรรมลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้

ระบบจะเปิดให้เลือกในช่วงเวลา ตั้งแต่ 2019-11-04 06:00:00 ไปจนถึง 2019-11-18 16:30:00
สิ่งก่อสร้างที่มีความยิ่งใหญ่​ และโดดเด่นที่สุดในโลกซึ่งมีทั้งหมด7แห่งด้วยกัน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง​ 332
สมัครแล้ว:35 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:ธัญญรัตน์ เคนจอหอ

คิดเลขเร็ว(จันทร์)
นำความรู้ทางคณิตศาสตร์มาใช้ในการคิดคำนวณ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องMathstation
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:อนิสรา กองศรี

เสริมทักษะคณิตศาสตร์ผ่านเกมออนไลน์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง327
สมัครแล้ว:46 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:ขุนพล ดีหามแห ภัสนียา มารอด

1.นักเรียนรู้จักใช้ วาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) วาดภาพและสร้างสรรค์งานศิลป์ 2.นักเรียนมีผลงานบนวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) 3.นักเรียนสามารถใช้เครื่องมือวาดภาพและโปรแกรมวาดภาพต่างของวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application) นักเรียนมีทักษะการใช้มือวาดภาพบนวาดภาพผ่านสร้างสรรค์ แอพพลิเคชั่น (Application)
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 336
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วีระยุทธ โพธิ์ศรี ธิติมา ทองสนิท

ทำดอกไม้จากLottery
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab7
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:กรวิกา โคตรโสภา ปัทมวรรณ ปัตตะเน

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยการใช้เกมและกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อให้นักเรียนเกิดความสนุกสนานและฝึกทักษะกระบวนการคิด
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: อาคารโดมหน้าเสาธง
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ชลวัฒน์ เมฆหมอก

ดูแลความสวย สุขภาพ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 223
สมัครแล้ว:36 คน
รับได้ทั้งหมด 35 คน

ที่ปรึกษา:วาทินี เรียกจำรัส

การประดิษฐ์ดอกไม้จากถุงน้ำยาปรับผ้านุ่ม
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง​337
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ธนัชพร กิติคุณ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:42 คน
รับได้ทั้งหมด 50 คน

ที่ปรึกษา:อลิษา กลางวงษ์ พัชรินทร์ เหมี่ยงสันเทียะ

โยคะ(จันทร์)
โยคะพื่อสุขภาพ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab2 อาคสรวิทย์ฯ
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:นิศา รู้จัก


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 328
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ประพันธ์ วิชาเกวียน

สามารถเล่นกีฬ่นกน้ำหนักได้อย่างปลอดภัย
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องฟิตเนต
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 15 คน

ที่ปรึกษา:สิงหะ ปิ่นวิเศษ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายธานี ปิยวรากร
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ธานี ปิยะวรากร


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายณัฐวุฒิ นาคคำ
สมัครแล้ว:20 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:นัฐวุฒิ นาคคำ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายพัชรากร ธรรมวงษา
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรากร ธรรมวงษา

การอ่านออกเสียงภาษาอังกฤษนับเป็นปัญหาสำคัญของการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ กิจกรรมนี้จึงเกิดขึ้นเพื่อฝึกการอ่านออกเสียง
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวพิลัยวรรณ นิลผาพงษ์
สมัครแล้ว:7 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พิลัยวรรณ นิลผาพงษ์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายพัชรพงษ์ ช่องงาม
สมัครแล้ว:15 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:พัชรพงษ์ ช่องงาม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางวีระดา นาอุดม
สมัครแล้ว:25 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วีระดา นาอุดม


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวกวินชิดา ถือสมบัติ
สมัครแล้ว:8 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:กวินชิดา ถือสมบัติ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางเกษรภรณ์ วันสุทะ
สมัครแล้ว:11 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ

Relax Science(จันทร์)

คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายวิสาขะ เยือกเย็น
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิสาขะ เยือกเย็น


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางภัทรปภา ส้มจีน
สมัครแล้ว:1 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ภัทรปภา ส้มจีน


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวณัฐชยา สำราญทิพย์
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐชยา สำราญทิพย์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายตชาชาต ฝอยวารี
สมัครแล้ว:5 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ตชาชาต ฝอยวารี


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นายสรศักดิ์ เดชโนนสังข์
สมัครแล้ว:22 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สรศักดิ์ เดชโนนสังข์


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: นางสาวเสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

ตัดต่อวีดีโอด้วยมือถือ
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องโสตฯ
สมัครแล้ว:30 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ประสิทธิ์พร นิลสิงห์ขรณ์

เรียนรู้สุภาษิต
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 226
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:เสาวรส ชัยราช สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

เรียนรู้ภาษาอยาางเพลิดเพลิน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: หลังห้องกิจการ
สมัครแล้ว:32 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:

นักเรียนมีสไนึกรักโรงเรียน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: โดมเล็กหน้าตึกวิทยาศาสตร์
สมัครแล้ว:10 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ณัฐพงศ์ สีนา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:9 คน
รับได้ทั้งหมด 15 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา วิสาขะ เยือกเย็น


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: Lab 5
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:ไอรดา ทองมากุล

DIY ชิวๆ(จันทร์)
เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการในการเกิดทักษะ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 224
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

เพื่อให้นักเรียนได้เกิดความคิดสร้างสรรค์ และเกิดจินตนาการในการเกิดทักษะ ที่มีความคิดสร้างสรรค์ และนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้อง 224
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:สุวิรนันทร์ ป้อมสุวรรณ

Smart devices for learning(จันทร์)
การใช้ smart devices เำื่อการเรียนรู้
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องนาฏศิลป์
สมัครแล้ว:38 คน
รับได้ทั้งหมด 38 คน

ที่ปรึกษา:สุธากรณ์ ชาติเสนา พรนภา ผาจ้ำ

A-math(จันทร์)
ฝึกการแก้ปัญาทางคณิตศาสตร์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องmath station
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:วาสนา ประภาษี


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: แลป4
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:วิยะนุช แก้วตา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องวิชาการ
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 20 คน

ที่ปรึกษา:เกษราภรณ์ วันสุทะ


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม:
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ชัยนุวัฒน์ โชคบัณฑิต

Utuber(จันทร์)
มีความคิดสร้างสรรค์
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: 231
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 25 คน

ที่ปรึกษา:ภรนรา เชื้อสีดา


คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องสมุดโรงเรียนบ้านแท่นวิทยา
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 40 คน

ที่ปรึกษา:อังศุมิณย์ พรหมรินทร์ เสาวลักษณ์ ศิลศิริวัฒน์

การจัดรูปแบบวงโยธวาทิต การเดินแถว การฝึกทักษะต่างๆของเครื่องเป่าลมไม้ เครื่องเป่าลมทองเหลือง เครื่องกระทบ เป็นต้น และจะได้รับความรู้มากมายเกี่ยวกับวงโยธวาทิต
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องดนตรีสากล
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วิจักขณ์ คำเวียงคำ เบญจมาภรณ์ พรมดวงสี

ร่วมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
คาบ: 8 - 8
สถานที่จัดกิจกรรม: ห้องโปงลาง
สมัครแล้ว:0 คน
รับได้ทั้งหมด 30 คน

ที่ปรึกษา:วัฒนา ขำเครือ