เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql

การติดต่อฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP ต่อจากบทเรียนที่แล้ว การสร้างฐานข้อมูล test_create_database

เริ่มต้นจากการเปิด Dreamweaver Cs3 ขึ้นมา แล้วเลือกเอกสารนามสกุล PHP (อย่าลืมตั้ง char set เป็น utf8 ด้วยนะครับ)
นำ code ด้านล่างไปแปะ !! เหมือนดังตัวอย่างภาพที่ 1 การติดต่อฐานข้อมูลครับรูปภาพที่ 1
ติดต่อฐานข้อมูล

<?
$host="localhost"; // กำหนด host
$username="root"; // กำหนด username
$pass_word="password"; // กำหนด Password
$db="test_create_database"; // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
$Conn = mysql_connect( $host,$username,$pass_word) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");// ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES utf8",$Conn); // set กำหนดมาตราฐาน utf8
mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); // เลือกฐานข้อมูล
?>

เซฟไฟล์ไว้ที่ XXX:\AppServ\www\lesson6\connect.php
หลังจากนั้นก็ลองรันไฟล์ดูนะครับ ถ้าหากไม่มีอะไรผิดพลาด ก็จะไม่ขึ้น error อะไรเลย ครับ


วิธีติดตั้ง PHP+Mysql |  เริ่มต้นกับภาษา PHP |  การคำนวณค่าและแสดงผล  |  การใช้เงื่อนไข if(){}else{} |  Loop while(){} for i |  การใช้ Array ใน PHP |  วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql |  phpMyAdmin เพิ่ม ลบ แก้ไข Mysql |  ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin |  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql |  วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql |  การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีแก้ไขข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Mysql ด้วย PHP | 

บทความโดย : Admin 2009-06-22 22:00:04 (15976)
แหล่งที่มา : Admin