การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP

เพิ่มข้อมูลในตาราง customer หากท่านใดยังไม่มีฐานข้อมูลตาราง customer ต้องกับไปบทเรียนก่อนหน้านี้โดยคลิกที่นี่ สร้างตารางฐานข้อมูล

ขั้นที่ 1 สร้าง form รับค่า ชื่อ , นามสกุล, ที่อยู่ , เบอร์โทร ดังภาพตัวอย่างที่ 1 สร้าง form รับค่าจากผู้ใช้ระบบ จากนั้นบันทึกไฟล์ไว้ที่ XXX:\AppServ\www\lesson7\add_form.php


รูปภาพที่ 1 สร้าง form เพื่อรับการ ชื่อ นามสกุล ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์

<form id="form1" name="form1" method="post" action="add_form.php">
ชื่อ
<input type="text" name="name" id="name" />
<br />
<br />
นามสกุล
<input type="text" name="surname" id="surname" />
<br />
<br />
ที่อยู่
<textarea name="address" id="address" cols="45" rows="5"></textarea>
<br />
<br />
เบอร์โทรศัพท์
<input type="text" name="phone" id="phone" /> <input type="submit" name="Add" id="Add" value="Add" />
</form>

ขั้นที่ 2 เขียนโปรแกรมรับค่าและบันทึกลงฐานข้อมูลด้วย PHP ตามภาพตัวอย่าง รูปภาพที่ 2 เพิ่มข้อมูล


รูปภาพที่ 2 เพิ่มข้อมูล

<?
if($_POST['Add'])
{
// เชื่่อมต่อฐานข้อมูล
$host="localhost"; // กำหนด host
$username="root"; // กำหนด username
$pass_word="nuiii"; // กำหนด Password
$db="test_create_database"; // กำหนดชื่อฐานข้อมูล
$Conn = mysql_connect( $host,$username,$pass_word) or die ("ติดต่อฐานข้อมูลไม่ได้");// ติดต่อฐานข้อมูล
mysql_query("SET NAMES utf8",$Conn); // set กำหนดมาตราฐาน
mysql_select_db($db) or die("เลือกฐานข้อมูลไม่ได้"); // เลือกฐานข้อมูล
//--->
$name = $_POST['name'];
$surname = $_POST['surname'];
$address = $_POST['address'];
$phone = $_POST['phone'];
// เพิ่มลงฐานข้อมูล
$sql_add = "insert into customer set
name = '$name' , surname = '$surname' , address = '$address' , phone = '$phone'";
mysql_query($sql_add) or die(mysql_error());
echo "เพิ่มข้อมูลของ $name $surname สำเร็จแล้ว";
//-->
}
?>

จากรูปภาพที่ 2 เพิ่มข้อมูล บรรทัดที่ 24-25 เป็นการกำหนดค่าลงไปในฐานข้อมูลตาราง customer โดยกำหนดแต่ละ field ให้รับค่าที่กรอกมาจาก form ของเราครับ หากไม่มีปัญหาผิดพลาดอะไร จะไม่มี Error โผล่มาให้เห็นนะครับ หากต้องการดูว่าข้อมูลเราที่เพิ่มไปอยู่ไหนก็ลองเปิด phpMyAdmin ดูนะครับวิธีติดตั้ง PHP+Mysql |  เริ่มต้นกับภาษา PHP |  การคำนวณค่าและแสดงผล  |  การใช้เงื่อนไข if(){}else{} |  Loop while(){} for i |  การใช้ Array ใน PHP |  วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql |  phpMyAdmin เพิ่ม ลบ แก้ไข Mysql |  ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin |  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql |  วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql |  การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีแก้ไขข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Mysql ด้วย PHP | 

บทความโดย : Admin 2009-06-30 15:54:32 (68189)
แหล่งที่มา : Admin