เริ่มต้นกับภาษา PHP

สำหรับบทนี้นะครับ จะเป็นบทเริ่มต้นกับภาษา PHP ซึ่งผู้ที่จะเริ่มต้นเรียนรู้ในบทนี้ จำเป็นต้องมีความรู้การใช้ภาษา HTML + Dreamweaver เล็กน้อยมาบ้างนะครับ เพื่อความเข้าใจของตัวท่านเอง หากท่านยังไ่ม่มีความรู้ในภาษา HTML และ โปรแกรม Dreamweaver ลองถามอากู๋ก่อนนะครับ (อากู๋ = google) ใบบทเีรียนนี้จะใช้โปรแกรม Dreamweaver CS3 เป็นเครื่องมือในการเขียนภาษา PHP เพื่อยกตัวอย่างนะครับ เพราะฉนั้น ให้ท่านผู้ที่สนใจติดตั้งโปรแกรม DreamWeaver CS3 ลงบนเครื่องคอมพิวเตอร์ของท่านก่อนครับ

1.วิธีใช้ภาษา PHP แทรกใน HTML
เรามาทำความรู้จักกับ สัญลักษณ์ <?php ....... ?>เมื่อท่านต้องการใช้ ภาษา PHP ท่านจำเป็นต้องประกาศการเริ่มต้นใช้ และ สิ้นสุด เพาะมันเป็นมาตรฐาน ข้อกำหนดไว้ ให้เราทำตามครับ ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับ

<?php // เปิดการใช้ PHP

//PHP script

?> <!-- ปิด -->


ตัวอย่างการเปิดและปิดการทำงานของ PHP

<? // เปิดการใช้ PHP

//PHP script

?> <!-- ปิด -->


ตัวอย่างการเปิดและปิดการทำงานของ PHP อีกแบบ

2.Hello PHP
ไม่รู้ว่าทำไมต้อง hello แต่ผมเคยเรียนเขียนโปรแกรมมาก็เริ่มต้นแบบนี้ละครับ ไม่ว่าจะเป็น C , Pascal เพื่อให้เรารู้วิธีเปิดเครื่องมือ และ แสดงผลของการทำงานภาษาที่เรากำลังศึกษาอยู่ดังนั้น จึงเป็นที่มาของ Hello PHP
อันดับแรกที่ท่านต้องทำความเ้ข้าใจหลังจากลง Appserv เสร็จ ท่านต้องสร้าง โฟเดอร์เพื่อเก็บไฟล์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น รูปภาพ ไฟล์ flash และ PHP script ของเราครับ โดยตัวอย่าง การติดตั้ง PHP+Mysql ได้บอกกับท่านไว้แล้วนะครับ ช่วงท้ายๆ ว่าตัวอย่างนี้จะใ้ช้ D:\Appserv\www เป็นที่เก็บไฟล์ต่างๆของเว็บที่เราจะทำครับ หากบางท่านลงไว้ที่อื่น ก็ต้องเก็บไฟล์ต่างๆไว้ตามที่ท่านได้กำหนดตอนลงโปรแกรมนะครับ

2.1 สร้างโฟเดอร์ lesson1 ไว้ที่ D:\AppServ\www ครับ


รูปที่ 1
ตัวอย่างการสร้างโฟเดอ lesson1 ไว้ที่ D:\AppServ\www

2.2 เปิด DreamWeaver CS3 แล้วเลือก ไฟล์นามสกุล PHP ครับ


รูปที่ 2 ตัวอย่างการสร้างเอกสาร PHP ด้วยโปรแกรม DreamWeaver

2.3 คลิกที่มุมมอง code ในโปรแกรม DreamWeaver แล้วพิมพ์ code PHP ตามตัวอย่างด่านล่างครับ

<?
echo"Hello PHP";
?>

ตัวอย่าง code Hello PHP


รูปที่ 3 ตัวอย่างการแทรก code PHP

2.4 บันทึกไฟล์ไว้ที่โฟเดอ D:\Appserv\www\lesson1 ชื่อ hello_php.php ครับ


รูปที่ 4 แสดงการบันทึกไฟล์


รูปที่ 5 แสดงการบันทึกไฟล์เสร็จแล้ว

2.5 รัน script โดยเปิด Browser แล้ว พิพม์ localhost/lesson1/hello_php.php ในช่อง Address bar แล้วกด Enter เพื่อแสดงผล
หากท่านใดไม่แสดง คำว่า Hello PHP แสดงว่า มีอะไรผิดพลาดซักอย่างนะครับ ให้ลองไล่ๆดูตามขั้นตอนที่ผ่านมานะครับว่าขาดตรงไหนบ้างหรือเปล่า


รูปที่ 6 แสดงผล Hello PHP
3.ทำความเข้าใจกับ PHP เบื้องต้น
<?
echo"Hello PHP";
?>

จากตัวอย่างข้างบนนะครับ เราจะเห็นคำสั่ง echo"Hello PHP"; ที่เป็นคำสั่งแสดงผลข้อความ หรือตัวแปรที่เรากำหนด ทำหน้าที่เหมือนกับ print ครับ และหากท่านต้องการแสดงคำอื่นที่นอกเหนือจาก Hello PHP ก็สามารถเปลี่ยนได้ เช่น echo "Hello Window XP"; อย่างนี้เป็นต้นนะครับ แล้วอย่าลืมใช้ ; เพื่อเป็นการสิ้นสุดคำสั่งของแต่ละบรรทัดด้วยนะครับ แล้วก็อย่าลืมลอง echo หลายๆบรรทัดเพื่อทำความเข้าใจในการทำงาน และฝึกการใช้เครื่องมือในการเปิด และบันทึก เพื่อให้เกิดความเคยชิน จะได้ไม่ลืมครับ

<?
echo"Hello PHP";
echo"Hello Window XP";
echo"Hello Window Vista";
echo"Hello Window 7";
?>
วิธีติดตั้ง PHP+Mysql |  เริ่มต้นกับภาษา PHP |  การคำนวณค่าและแสดงผล  |  การใช้เงื่อนไข if(){}else{} |  Loop while(){} for i |  การใช้ Array ใน PHP |  วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql |  phpMyAdmin เพิ่ม ลบ แก้ไข Mysql |  ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin |  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql |  วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql |  การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีแก้ไขข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Mysql ด้วย PHP | 

บทความโดย : Admin 2009-03-19 22:21:47 (23531)
แหล่งที่มา : Admin