ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin

บทเีรียนนี้จะใช้ phpMyAdmin ในการนำเข้าและส่งออกฐานข้อมูล mysql นะครับ หากท่านใดยังไม่รู้จัก phpMyAdmin สามารถ ย้อนกลับ ไปศึกษาโดย คลิกที่นี่ ครับ

ส่งออก ฐานข้อมูล mysql

เมื่อท่านต้องการย้ายฐานข้อมูลของท่านไปยังที่อื่น หรือ ย้ายไปเครื่องอื่น ท่านสามารถ "ส่งออก" ฐานข้อมูลให้อยู่รูปแบบไฟล์ .sql โดยจะต้องเข้าไปที่ phpMyAdmin ของท่านแล้ว เลือกฐานข้อมูลที่ต้องการ จากนั้น เลือก "ส่งออก" จากแทบเครื่องมือการจัดการฐานข้อมูล ดัง รูปภาพที่ 1 แสดงแถบจัดการฐานข้อมูลรูปภาพที่ 1
แสดงแถบจักการฐานข้อมูล

จากนั้น จะเข้าสู่หน้าจอการกำหนดค่าในการส่งออกของฐานข้อมูล ให้ท่านกำหนดค่าตามรูปภาพที่ 2 หนาจอกำหนดค่าส่งออก


รูปภาพที่ 2 หน้าจอกำหนดคค่าส่งออก

ในส่วนของกรอบ "ส่งออก" จะเป็นการเลือกตารางฐานข้อมูลที่ต้องการส่งออก ซึ่งถ้าท่านต้องการส่งออกทั้งหมด ก็จะต้องเลือกทั้งหมด หรือถ้าหากต้องการเลือกตารางใดตารางหนึ่งก็เลือกตามที่ท่านต้องการ และในกรอบส่งออก ยังสามารถเลือกขนิดไฟล์ที่จะให้ส่งออกให้อยู่ในรูปแบบชนิดใดชนิดหนึ่ง แต่ในตัวอย่างนี้ จะส่งออกเป็นไฟล์ SQL ครับ

ในส่วของกรอบ "โครงสร้าง" จะเป็นการกำหนดรูปแบบการสร้าง script sql ครับซึ่งจะอธิบายพอสังเขปดังนี้
เมื่อมีการนำเข้า sql จะทำการลบตารางฐานข้อมูลก่อนที่จะรัน script sql ที่ได้หลังจากการส่งออกเรียบร้อยแล้ว
เมื่อเลือก เมื่อมีการนำเข้า sql จะตรวจสอบชื่อตารางว่ามีอยู่แล้วหรือไม่ ถ้ามีอยู่แล้วก็จะทำการลบ และ สร้างใหม่
เมื่อเลือก sql จะนับเลข AUTO_INCREMENT ต่อจากฐานข้อมูลของเราครับ
เมื่อเลือก sql จะทำการสร้าง PROCEDURE / FUNCTION ใน script sql ครับ
ส่วนอื่นๆจะไ่ม่อธิบายนะครับ เพราะรูปภาพ และการตั้งค่าที่เหลือจะเป็นภาษาไทยที่สื่อได้เข้าใจอยู่แล้ว
เมื่อตั้งค่าเรียบร้อยแล้ว กดปุ่ม "ลงมือ" และเราจะได้บันทึกไฟล์ฐานข้อมูลของเราครับ

นำเข้า(Import) ฐานข้อมูล mysql

การนำเข้าฐานข้อมูล ทำได้โดยการนำเข้ามาสู่ฐานข้อมูลที่มีอยู่แล้ว หรือ นำเข้าฐานข้อมูลใหม่ ซึ่งผมจะยกตัวอย่างการนำเข้าฐานข้อมูลที่ถูกสร้างขึ้นมาใหม่นะครับ

ขั้นแรกสร้างฐานข้อมูลใหม่ขึ้นมา โดยผมจะสร้างฐานข้อมูลใหม่ชื่อ test_import_database ครับ จากนั้น ก็คลิกที่เมนู "Import" จากแถบจัดการฐานข้อมูลนะครับ ดังตัวอย่าง รูปภาพที่ 3 แถบจัดการฐานข้อมูลรูปภาพที่ 3
แถบจัดการฐานข้อมูล


จากนั้นให้ browse ในกรอบ File to import เลือกไฟล์ที่เราได้ทำการส่งออกไว้แล้วนะครับ เสร็จแล้วกดปุ่ม "ลงมือ" ก็เป็นอันเสร็จพิธีครับรูปภาพที่ 4 เลือกไฟล์ sql ที่เราส่งออกไว้รูปภาพที่ 5 Import เสร็จแล้วครับวิธีติดตั้ง PHP+Mysql |  เริ่มต้นกับภาษา PHP |  การคำนวณค่าและแสดงผล  |  การใช้เงื่อนไข if(){}else{} |  Loop while(){} for i |  การใช้ Array ใน PHP |  วิธีสร้างฐานข้อมูล Mysql |  phpMyAdmin เพิ่ม ลบ แก้ไข Mysql |  ส่งออก - นำเข้า ฐานข้อมูล Mysql ด้วย phpMyAdmin |  เชื่อมต่อฐานข้อมูล Mysql |  วิธีแสดงผลข้อมูล Mysql |  การเพิ่มข้อมูลลงในฐานข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีลบข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  วิธีแก้ไขข้อมูล Mysql ด้วย PHP |  ตัวอย่างการค้นหาข้อมูล Mysql ด้วย PHP | 

บทความโดย : Admin 2009-06-19 15:49:34 (25923)
แหล่งที่มา : Admin