โปรแกรมจัดการข้อมูล กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

ระบบจัดการข้อมูลพฤติกรรมนักเรียน เพิ่ม ตัด คะแนนพฤติกรรมนักเรียน ระบบตรวจเช็คข้อมูลนักเรียน online พร้อมรายงานพฤติกรรมนักเรียนอย่างละเอียดรายงานสรุปผลคะแนนพฤติกรรมนักเรียนประจำสัปดา ประจำเดือน
Last Update 2015-07-03 22:53:59

โปรแกรม พัสดุโรงเรียน จัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (PKT) โปรแกรมไทย (Thai Software)

โปรแกรมพัสดุโรงเรียนที่พัฒนาด้วยภาษา PHP รูปแบบการใช้งานบนเว็บไซต์ ติดตั้งแค่เครื่องเดียว ครั้งเดียวใช้ได้ทั้งโรงเรียน (ที่อยู่ในเครือข่ายเดียวกัน) มีระบบจัดการข้อมูลการจัดซื้อ/จ้าง พร้อมคิดคำนวณค่าเสื่อมราคา ใช้ง่าย
Last Update 2014-02-18 15:31:042 record : 1 page :