นักเรียนที่ทำคะแนนด้านดีประจำเดือน พฤศจิกายน ปี 2017