ขออภัยทุกๆท่านที่ใช้บริการระบบข้อสอบครูผู้ช่วยกับ sonfree.com
เนื่องจากเว็บไซต์ sonfree.com จะปิดระบบทำข้อสอบ online ในวันที่ 30 เดือน เมษายน 2561
จึงขอเรียนให้ผู้ใช้งานระบบข้อสอบทราบครับ

แบบทดสอบสำหรับสอบเข้ารับราชการ
(แนวข้อสอบครูผู้ช่วย sonfree.com 2553)

ความรู้ความสามารถทั่วไป ถาม-ตอบ วิชาการศึกษา ถาม-ตอบ ความรอบรู้ ถาม-ตอบ
วิชาเอกคอมพิวเตอร์ (สำหรับ vip 1 ปี)
ชุดที่ 5 (เทคโนโลยีสารสนเทศ linux unix 20ข้อ)

 

แบบทดสอบครูผู้ช่วย ปี 2557

สำหรับผู้ที่ใช้ facebook อยู่แล้วให้คลิก
แล้วทำข้อสอบได้เลยนะครับ

ติดตามความเคลื่อนไหว พูดคุย แลกเปลี่ยน ที่ http://facebook.com/sonfreecom นะครับ