คำศัพท์เกี่ยวกับสัตว์

มาเรีึยนรู้ ภาษาอังกฤษ เกี่ยวกับสัตว์กันเถอะ

¨Animals in the wild

 

¨alligator แปลว่าจระเข้            ¨bear แปลว่า หมี

¨camel แปลว่า อูฐ                    ¨chimpanzee แปลว่า ลิงชิมแปนซี

¨crocodile แปลว่า จระเข้             ¨eagle แปลว่า นกอินทรี

¨elephant แปลว่า ช้าง             ¨gorilla แปลว่า ลิงกอริลล่า

¨hippopotamus แปลว่า ฮิปโป    ¨kangaroo แปลว่า จิงโจ้

¨koala แปลว่า หมีโคอาล่า         ¨lion แปลว่า สิงโต

ostrich แปลว่า นกกระจอกเทศ   ¨panda แปลว่า หมีแพนด้า

¨penguin แปลว่า เพนกวิน         ¨platypus แปลว่า ตัวตุ่น

¨polar bear แปลว่า หมีขั้วโลก  ¨rhinoceros แปลว่า แรด

¨shark แปลว่า ฉลาม               ¨tiger แปลว่า เสือ

¨wolf แปลว่า หมาป่า               ¨fox แปลว่า หมาจิ้งจอก

 

 

 

 

 
Posted by kawee 2009-12-10 11:20:15 •  Comments (0) view 1,247 • 
    

ความคิดเห็นของ :Guest
 
 
 
 
   

0 record : 1 Page : 1