โปรแกรม พัสดุโรงเรียน จัดซื้อจัดจ้าง ทะเบียนคุมทรัพย์สิน (PKT) โปรแกรมไทย (Thai Software)


สำหรับผู้ที่เข้าอบรมและได้ติดตั้งโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้างไปแล้ว ให้ดาวโหลดไฟล์อัพเดทที่นี่ครับ อัพเดทล่าสุด 29/01/56  ไฟล์อัพเดทล่าสุด (30/09/2556)

- แก้หน้ารายงานให้นำวันรับมาแสดงแทนวันสั่งซื้อ

-----------------------------------------------------------

- แก้ไขบัคคำนวณเงินผิดในบางกรณี

- เพิ่มการแสดงประเภทของแต่ละรายการเพื่อให้สะดวกในการตรวจสอบการตั้งประเภทพัสดุ

- เพิ่มหน้ารายงานทะเบียนคุมทรัพสิน ที่ปริ้นทีละหน้า

-ฯลฯ

 

------------------ 08/11/55

- เพิ่มรายงานการใช้งบประมาณของแต่ละกลุ่มสาระ

- เพิ่มระบบแก้ไขแบบฟอร์มในหน้ารายงานต่างๆได้โดยผู้ใช้เอง

- เพิ่มระบบตั้งงบประมาณของแต่ละกลุ่มเพื่อแสดงรายการหักลบเงินงบประมาณ

- เพิ่มระบบจัดการข้อมูล รายการงบประมาณ รายการกลุ่มสาระ

- เพิ่ม option คำนวนส่วนลดให้มี 2 แบบ คือ คิดเป็นเปอเซ็น กับ กำหนดจำนวนเงินได้เลย

- เพิ่มระบบอัพเดทฐานข้อมูลอัตโนมัติ

- ปรับข้อความในหน้าปริ้นแบบฟอร์ม จาก "รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารบุคคล" เป็น "รองผู้อำนวยการฯกลุ่มบริหารงบประมาณ"

- แก้ไขการคำนวณ vat ในตัวให้ถูกต้อง

- แก้ไข ไม่สามารถเปลี่ยนชื่อโรงเรียนได้

- แก้ไข หน้ารายงานที่แสดงประเภท วัสดุ กับ ครุภัณฑ์ ไม่ถูกต้องในส่วนของภาพรวมรายงาน

- แก้ไข ให้แสดงรายละเอียดการจำหน่ายโดยแสดงการจำหน่ายแบบระเอียดเป็นหน่วยๆ

วิธีอัพเดท

- นำ folder pkt จากไฟล์อัพเดทนี้ไปวางทับไฟล์ pkt เดิมที่อยู่ใน D://Appserv/www 

ห้ามลบไฟล์เก่าออกกรณีติดตั้งไปแล้ว

 

 

สำหรับผู้เริ่มใช้โปรแกรมใหม่ ให้ดาวโหลดตัวเต็มที่นี่ครับ ไฟล์โปรแกรมจัดซื้อจ้างฉบับเต็ม

ในโฟลเดอร์จะประกอบไปด้วย ไฟล์ pkt ,ฐานข้อมูล ,และคู่มือการติดตั้งครับ

 

 

 

หากต้องการทดลองใช้คลิก patumkongka.ac.th/pkt  ใช้ username: admin และ password: admin ครับCreate Date 2014-02-18 15:30:25
Last Update 2014-02-18 15:31:04 (16138)
โดย